FONCALL-Telefonia internetowa

Aktualności

Obniżamy ceny za połączenia międzynarodowe do UE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11 grudnia 2018 roku obniżamy w Foncall ceny połączeń międzynarodowych do Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i w Liechtenstein dla klientów indywidualnych (konsumentów). Nowa cena to 1 zł za minutę połączenia głosowego.

Nowe ceny będą obowiązywać od 15 maja 2019 roku i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

Powyższe zmiany są obniżeniem cen usług telekomunikacyjnych i wynikają ze zmiany przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, będziesz musiał zapłacić opłatę specjalną/karę umowną. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej ulgi. Opłatę specjalną/karę umowną pomniejszymy o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Kierunki, których dotyczą zmiany:
Austria, Austria - tel.kom, Belgia, Belgia - tel. kom, Bułgaria, Bułgaria wimax, Bułgaria - tel.kom, Chorwacja, Chorwacja - tel.kom., Cypr, Cypr - tel.kom., Czechy, Czechy - tel.kom, Dania, Dania - tel.kom, Estonia, Estonia 3 tel.kom, Estonia - tel.kom, Finladnia, Finlandia - tel.kom., Francja, Francja - tel.kom., Grecja, Grecja - tel.kom., Gujana, Gujana Francuska, Gujana Francuska - tel. kom., Gujana - tel. kom., Gwadelupa, Gwadelupa - tel. kom., Hiszpania, Hiszpania - tel.kom, Holandia, Holandia Antyle, Holadnia Antyle - tel.kom., Holandia - tel. Kom., Irlandia, Irlandia - tel.kom, Islandia, Islandia - tel.kom., Liechtenstein, Liechtenstein - tel.kom., Litwa, Litwa - tel.kom, Luksemburg, Luksemburg - tel.kom., Łotwa, Łotwa 2 - tel.kom, Łotwa tel.kom., Malta, Malta - tel.kom., Martynika, Martynika - tel. kom., Mayotte, Mayotte - tel. kom., Norwegia, Norwegia - tel.kom., Niemcy, Niemcy - tel.kom, Portugalia, Portugalia - tel.kom, Reunion, Reunion - tel. kom., Rumunia, Rumunia - tel.kom, Słowacja, Słowacja - tel.kom., Słowenia, Słowenia IPKO, Słowenia - tel.kom, Szwecja, Szwecja - tel.kom., Węgry, Wegry - tel.kom, Wielka Brytania, Wielka Brytania 2 - tel.kom, Wielka Brytania Freephone, Wielka Brytania Local rate, Wielka Brytania - tel.kom., Włochy, Włochy - tel.kom., Wyspa Św. Martina

Z poważaniem
Zespół FONCALL

15.04.2019 r.

Zmiana nazwy firmy

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 12.12.2016 uległa skróceniu nazwa naszej firmy na MATRIX Cezary Taraszkiewicz. Reszta danych pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Zespół FONCALL

12.12.2016 r.


OD MARCA 2015 NOWE NIŻSZE CENY NA POŁĄCZENIA DO POLSKICH SIECI KOMÓRKOWYCH!!!

Szanowni Państwo,

Z dniem 01.03.2015 roku obniżamy ceny na połaczenia do polskich sieci komórkowych nawet do 30 groszy za minutę rozmowy w zależności od wybranego abonamentu oraz likwidujemy podział na sieć P4 i resztę sieci komórkowych. Mamy nadzieję, że zmiany przypadną Państwu do gustu.

Z poważaniem
Zespół FONCALL

25.02.2015 r.Zmiana VAT

Szanowni Państwo,

W związku z wchodzącą w życie znowelizowaną ustawą o podatku Vat informujemy, iż z dniem 01.01.2011 r. obniżamy ceny netto usług dostarczanych przez naszą firmę, co oznacza iż dotychczasowe ceny brutto, płacone przez Klientów pozostaną bez zmian.

Z poważaniem

Zespół FONCALL

31.12.2010 r.

Zmiana sposobu wybierania numerów

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacyjne OLIMP - Caffe Matrix informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych począwszy od dnia 30 września 2009 r. ulegnie zmianie sposób wybierania numerów krajowych.
Zmiana polega na likwidacji cyfry "0" ze schematu wybierania połączeń do numerów krajowych. W związku z tym połączenia lokalne i międzymiastowe, do sieci komórkowych, do usług sieci inteligentnej, do sieci teleinformatycznej będą realizowane z pominięciem początkowej cyfry "0".
Począwszy od 30 września 2009 roku nastąpi likwidacja cyfry "0" w prezentacji numeru (tzw. CLIP). Numery osób dzwoniących do Państwa będą się prezentować bez cyfry "0" na początku.
W związku z tymi zmianami zalecamy dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach aparatów telefonicznych, central abonenckich, modemów lub innych urządzeń z zaprogramowanymi numerami.

Likwidacja cyfry "0" będzie miała wpływ na:
- usługę przekierowań, numerów skróconych, hotline oraz blokady połączeń (w tym zakresie zmiany będą dokonane automatycznie poprzez usunięcie "0" z ustawionych numerów w tych usługach),
- usługę DIAL-UP w zakresie aktywowanych numerów (w tym zakresie zmiany będą dokonane automatycznie poprzez usunięcie "0" z aktywowanych numerów),
- ustawienia ksiąśki telefonicznej w aparatach telefonicznych abonenci powinni samodzielnie dokonać zmiany poprzez zapisanie numerów zgodnie z nowym sposobem wybierania, zmiana wpływać będzie zarówno na sposób łączenie się z numerami zapisanymi w ksiąśce jak równieś na prezentowania informacji o osobie dzwoniącej z uwagi na zmiany w prezentacji numeru,
- modemy abonenci powinni samodzielnie dokonać zmiany numerów dostępowych zgodnie z nowym sposobem wybierania,
- centralki abonenckie abonenci powinni samodzielnie dokonać zmian tablic taryfikacyjnych i zmian w konfiguracji usług w swoich centralach.


Informujemy również, że w okresie przejściowym od 30 września 2009 r. do 15 maja 2010 r. dołośymy starań aby działały zarówno stary jak i nowy sposób wybierania numerów.
W tym okresie dla losowo wybranych połączeń realizowanych w stary sposób z wybraniem cyfry "0" , na początku numeru będzie funkcjonowała bezpłatna zapowiedź słowna informująca o zmianach w sposobie wybierania numeru. Po 15 maja 2010 r. do 15 stycznia 2011 r. zapowiedź będzie odtwarzana dla wszystkich połączeń wybieranych wg starego sposobu. Po odegraniu zapowiedzi połączenia będą automatycznie rozłączane
Sposób wybierania numerów międzynarodowych nie ulega zmianie i przed numerem kierunkowym kraju docelowego w dalszym ciągu należy wybierać dwa zera "00"
Zmiana sposobu realizowania połączeń nie wpływa na sposób ich taryfikowania i ceny połączeń.

Z poważaniem

Zespół FONCALL

01.09.2009 r.

Zmiana!

Szanowni Państwo,

W związku z przejęciem Telefonii Internetowej przez Centrum Edukacyjne OLIMP - Caffe MATRIX informujemy o zmianie dotychczasowych danych kontaktowych. życzymy udanej współpracy...

Z poważaniem
Zespół FONCALL

26.01.2009 r.

Rozpoczynamy działalność

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w dniu dzisiejszym nasza Telefonia internetowa FONCALLrozpoczęła swoją działalność. Niedługo podłączymy pierwszych klientów. Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów 087 565 18 94 oraz 087 737 19 99, bądż bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Sejneńskiej 13 w Suwałkach

Z poważaniem
Zespół FONCALL

01.12.2008 r.

 powrót  do góry


Copyright © 2008-2011 FONCALL
All rights reserved.